Zodra je aanmelding binnen is, neemt Nico contact met je op.
aanmelden

Voor informatie over tarieven en vergoedingen van zorgverzekeraars, bel Nico: 06 105 44 223 of stuur een berichtje.

Of je voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van je aanvullende zorgverzekering. Sessies kunnen zowel onder je aanvullende fysiotherapie verzekering als onder je aanvullende alternatieve verzekering (complementaire lichaamsgerichte therapie) vergoed worden. 

Ik ben lid van de beroepsvereniging KNGF (fysiotherapie) als ook van het NVPA (alternatief/ complementaire therapie en psychosynthese).

Alle gegevens zullen vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld worden in navolging van de wet persoonsregistratie. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht.
Je hebt het recht om de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 20 jaar gearchiveerd. Indien je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met je gegevens omgaat, kun je dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Bij verhindering kun je een afspraak tijdens kantooruren en minimaal twee werkdagen (maandag t/m vrijdag) van tevoren afzeggen. De sessie wordt dan niet in rekening gebracht.

Telefonisch: 06 105 44 223

of per mail: info@nicovanderbreggen.nl

Meld je een afspraak minder dan twee werkdagen van tevoren af, dan wordt de afgemelde sessie in rekening gebracht.

Zie Afmelden

Dat moeten we eerst onderzoeken. In sommige gevallen is rennen niet verstandig.
Bijvoorbeeld bij behoefte aan teambuilding, stressreductie en meer vitaliteit.